Camping

Gratis camp med badekulp og grillplass

2015 var det første året vi ordnet med camp til festivalen. 

Etter gode tilbakemeldinger fra årets festival, har vi bestemt oss for å gjøre enda mer ut av campen og campområdet for 2016.

Litt info:

- Det er strømuttak på campområdet
- Det er mulig å bade
- Grillmuligheter
- Et toalett disponibelt

Håper vi ser deg på campen i 2016!